Ludmila Zbanț

Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Emilian Galaicu-Păun –  poet, prozator, eseist, traducător de limbă română

Activitatea profesională a lui Emil Galaicu-Păun este foarte prodigioasă și cuprinde diferite contexte, toate oscilând însă în jurul ideei de inspirație și creație. La momentul actual este unul din poeții înalt apreciați în spațiul românesc și este, totodată, un traducător al operelor cu o profundă imersiune în problemele istoriei europene, abordate prin prisma esteticului. Traducerea unor atare texte necesită competențe enciclopedice vaste pentru a face față provocărilor impuse, cum ar fi, de exemplu, simbolismul formelor, figurilor, culorilor etc., care nu au aceeași încăcrcătură în diverse culturi. În comunicarea noastră intenționăm să analizăm demersul de traducere la care a recurs E.Galaicu-Păun aplicat la două romane ale lui Michel Pastoureau „Albastru. Istoria unei culori”, tradus în anul 2006 și „Negru. Istoria unei culori”, tradus în anul 2012, ambele publicate la editura „Cartier”, al cărei editor-șef este de un șir de ani. Încercăm să comparăm două traduceri ale aceluiași autor, adică a textelor gravitând în jurul unui nucleu care oferă o trăire simbolică a istoriei Europei, pentru a observa modul în care traducătorul Galaicu-Păun se apropie de ele la o anumită distanță în timp și în spațiu și inspirația prin care poetul și prozatorul Galaicu-Păun le recrează pentru destinatarul de limbă română.